Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
The space in modern and contemporary culture
Learning outcome:
Potrafi scharakteryzować różne modele zamieszkiwania
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych