Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
The space in modern and contemporary culture
Learning outcome:
Zna i rozumie aspekty modernizmu i postmodernizmu w architekturze
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego