Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Basics of medical rescue
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie czynności ratunkowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami
Connections with FLO:
  • TR2A_W09
    Posiada różnorodną wiedzę o sposobach utrzymania i/lub poprawy stanu zdrowia człowieka poprzez turystykę i inne usługi czasu wolnego