Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Sociology of travel and tourism
Learning outcome:
Rozróżnia pojęcia z zakresu socjologii podróży i turystyki
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_W18
    Zna i rozumie zasady etyki i socjologii biznesu