Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sociology of travel and tourism
Learning outcome:
Zna współczesne problemy cywilizacyjne w kontekście turystyki i podróży
Connections with FLO:
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
  • TR2A_W03
    Posiada pogłębioną wiedzę o wpływie globalizacji na rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego