Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Sociology of travel and tourism
Learning outcome:
Zna metody badań typowe dla socjologii podróży/turystyki.
Connections with FLO:
  • TR2A_W14
    Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych