Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Protection of the Polish geological heritage
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia, motywy, cele ochrony dziedzictwa geologicznego Polski
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W04
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
  • TR2A_W05
    Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych