Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Protection of the Polish geological heritage
Learning outcome:
Zna krajowe aspekty prawne i międzynarodowe ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa Ziemi
Connections with FLO:
 • TR2A_W01
  Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR2A_W02
  Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
 • TR2A_W03
  Posiada pogłębioną wiedzę o wpływie globalizacji na rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego
 • TR2A_W04
  Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem