Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Protection of the Polish geological heritage
Learning outcome:
Umie ocenić i wie jak zapobiegać zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem ruchu turystycznego
Connections with FLO:
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych