Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Tectonic mezostructures in geological cartography
Learning outcome:
Student ma umiejętność uzupełniania swojej wiedzy z zakresu geologii strukturalnej
Connections with FLO:
  • GG2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, również w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.