Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Grunty ilaste w ochronie środowiska
Learning outcome:
Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w stosowaniu gruntów ilastych i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Connections with FLO:
  • OS1A_K01
    The graduate understands the need for lifelong learning.
  • OS1A_K05
    The graduate understands the need to improve professional and personal skills.