Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Grunty ilaste w ochronie środowiska
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu stosowania gruntów ilastych na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Connections with FLO:
  • OS1A_K04
    The graduate correctly identifies and resolves dilemmas related to the profession.