Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Grunty ilaste w ochronie środowiska
Learning outcome:
Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Connections with FLO:
  • OS1A_K02
    The graduate is able to interact and work in a group, undertaking various roles.
  • OS1A_K03
    The graduate can adequately determine the priorities for accomplishing a task as determined by themselves or others.