Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mineral waste raw materials
Learning outcome:
Student rozumie pojęcia związane z powstawaniem i gospodarowaniem odpadami mineralnymi: mineralne surowce odpadowe, kopaliny towarzyszące, złoża antropogeniczne.
Connections with FLO:
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.