Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mineral waste raw materials
Learning outcome:
Student ma szczegółową wiedzę w zakresie właściwości fizykochemicznych i charakterystyki mineralogicznej krajowych mineralnych surowców odpadowych zgromadzonych na hałdach i powstających w trakcie bieżącej eksploatacji, przeróbki i przetwórstwa: kopalnych paliw stałych, rud Cu, Zn-Pb, Fe, S, surowców skalnych i ceramicznych.
Connections with FLO:
  • OS2A_W08
    Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.