Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mineral waste raw materials
Learning outcome:
Student ma szczegółową wiedzę w zakresie możliwości praktycznego wykorzystania mineralnych surowców odpadowych (aktualnych i perspektywicznych).
Connections with FLO:
  • OS2A_K05
    Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.