Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Mineral waste raw materials
Learning outcome:
Student zna metodykę badawczą mineralnych surowców odpadowych, potrafi poprawnie interpretować wyniki badań.
Connections with FLO:
  • OS2A_W12
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.