Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Metody badań geofizycznych w ochronie środowiska
Learning outcome:
Student zna najważniejsze problemy z dziedziny geofizyki, rozumie powiązanie tej wiedzy z geologią i potrafi interpretować wyniki badań geofizycznych
Connections with FLO:
  • OS1A_W05
    The graduate has basic knowledge of selected aspects of geophysics.
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.