Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Metody badań geofizycznych w ochronie środowiska
Learning outcome:
Student umie przygotować sprawozdanie wyników interpretacji badań geofizycznych
Connections with FLO:
  • OS1A_U09
    The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.