Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Metody badań geofizycznych w ochronie środowiska
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy w zakresie geofizyki, nauk o Ziemi i nauk matematyczno-fizycznych
Connections with FLO:
  • OS1A_K07
    The graduate demonstrates the need to constantly update their knowledge in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.