Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geographica Information Systems (GIS)
Learning outcome:
zna i rozumie istotę GIS: danych przestrzennych i atrybutowych, cel ich przetwarzania i analizowania; wie, jakie są programy komputerowe stosowane w GIS i zna źródła ich pozyskiwania; zna podstawowe formaty danych przestrzennych; zna kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia; zna zasady działania systemów lokalizacji i nawigacji satelitarnej;
Connections with FLO:
  • OS1A_W02
    The graduate has basic knowledge of selected aspects related to environmental protection.
  • OS1A_W03
    The graduate has basic knowledge of selected aspects of applied computer science.
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.