Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Geographica Information Systems (GIS)
Learning outcome:
umie rozpoznać, definiować i konwertować podstawowe formaty danych przestrzennych; umie znaleźć publiczne zasoby danych - internetowe (WMS, WFS i in.) i „fizyczne” (np. BDO z CODGK, CBDG z PIG i in.), umie je pozyskać („ściągnąć”); umie wyszukać komercyjnych dostawców danych; umie utworzyć własne dane poprzez digitalizację; umie się nimi posłużyć; umie rozpoznawać oraz konwertować kartograficzne odwzorowania i układy odniesienia, umie definiować ich parametry;
Connections with FLO:
 • OS1A_U01
  The graduate applies basic techniques and research tools in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; interprets the results of analyses.
 • OS1A_U02
  The graduate reads with understanding Polish literature in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; reads uncomplicated scientific texts in English.
 • OS1A_U03
  The graduate uses available sources of information, including electronic sources.
 • OS1A_U04
  The graduate performs simple research assignments or expertise under the guidance of a scientific supervisor.
 • OS1A_U05
  The graduate uses basic statistical methods, algorithms and information technology to describe phenomena and to conduct data analysis in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
 • OS1A_U09
  The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.
 • OS1A_U10
  The graduate uses scientific language in discourses with specialists in mathematical and natural sciences, and environmental sciences.