Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Geographica Information Systems (GIS)
Learning outcome:
umie dobrać i zastosować, odpowiednio do potrzeb, narzędzia edycji, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych (dyskretnych i ciągłych); umie pozyskać i wykorzystać satelitarne dane lokalizacyjne (GPS) w GIS; umie przedstawić wyniki analizy danych przestrzennych w postaci raportu, prezentacji, map.
Connections with FLO:
  • OS1A_U15
    The graduate can plan and perform computer simulations, interpret the results and draw conclusions.
  • OS1A_U17
    The graduate can use analytical, simulation and experimental methods to formulate and solve engineering tasks.