Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geographica Information Systems (GIS)
Learning outcome:
Ponieważ analiza przestrzenna (GIS) jest stosunkowo nową dziedziną, student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, w tym aktualizowania wiedzy z zakresu nauk o Ziemi i nauk matematyczno-przyrodniczych; poprzez wspólnie realizowane projekty nabiera odpowiedzialności za działanie zespołowe, potrafi określić ważność i kolejność wykonywanych zadań.
Connections with FLO:
 • OS1A_K01
  The graduate understands the need for lifelong learning.
 • OS1A_K02
  The graduate is able to interact and work in a group, undertaking various roles.
 • OS1A_K03
  The graduate can adequately determine the priorities for accomplishing a task as determined by themselves or others.
 • OS1A_K07
  The graduate demonstrates the need to constantly update their knowledge in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.