Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Prospection of building and road stone deposits
Learning outcome:
Wie, jaka jest specyfika kamieni budowlanych i drogowych wśród surowców mineralnych, zna ogólny bilans ich zasobów rozpoznanych i perspektywicznych;wie, jakie są związki między poszczególnymi rodzajami kamieni budowlanych i drogowych a genetycznymi domenami skał i osadów
Connections with FLO:
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.