Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Prospection of building and road stone deposits
Learning outcome:
Zna geologiczne i niegeologiczne przesłanki występowania i prospekcji złóż kamieni budowlanych i drogowych;zna metody prospekcji kamieni budowlanych i drogowych
Connections with FLO:
  • GG2A_W06
    Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
  • GG2A_W11
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu geologii stosowanej i górnictwa.