Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Prospection of building and road stone deposits
Learning outcome:
Umie zaprojektować poszukiwania oraz stworzyć program i plan prospekcji kamieni budowlanych i drogowych;
Connections with FLO:
  • GG2A_W04
    Ma wiedzę w zakresie zasad i metod planowania badań geologicznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych.
  • GG2A_W06
    Ma wiedzę w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania kopalin.
  • GG2A_W08
    Ma podstawową wiedzę na temat wpływu procesów geologicznych i działalności geologiczno-górniczej na środowisko.