Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Law and Organization of Enterprise
Learning outcome:
Umie dokonywać analizy ekonomicznej wykonywanych zadań inżynierskich w przedsiębiorstwie
Connections with FLO:
  • IT2A_U22
    zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą zawodową
  • IT2A_U23
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich