Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Microprocessor Techniques
Learning outcome:
ma pogłębioną , podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody i techniki używane do programowania oraz sterowania wybranych urządzeń
Connections with FLO:
  • IT2A_W16
    ma pogłębioną , podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą metody i techniki używane do programowania oraz sterowania wybranych urządzeń