Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Practical training
Learning outcome:
Posiada umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu ochrony środowiska
Connections with FLO:
 • OS2A_W10
  Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk chemicznych.
 • OS2A_W12
  Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.
 • OS2A_W14
  Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 • OS2A_W18
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.