Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Practical training
Learning outcome:
Posiada podstawową wiedzę z zakresu technik i narzędzi badawczych stosowanych w ochronie środowiska
Connections with FLO:
  • OS2A_W18
    Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.
  • OS2A_W21
    Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony środowiska.