Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Practical training
Learning outcome:
Ma świadomość potrzeby systematycznego dokształcania oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
Connections with FLO:
 • OS2A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
 • OS2A_K04
  Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
 • OS2A_K05
  Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
 • OS2A_K07
  Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.