Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geotourism
Learning outcome:
Potrafi wyjaśnić rolę i pozycję geoturystyki w systemie nauk i obowiązujących podziałów turystycznych
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych