Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Geotourism
Learning outcome:
Umie wskazać walory przyrodnicze i antropogeniczne jako potencjalne obiekty geoturystyczne
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych