Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Geotourism
Learning outcome:
Potrafi zaproponowąć zagospodarowanie i przystosowanie obiektów geologicznych dla potrzeb turystyki
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych