Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
History of European Culture
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać wiedzę o kulturze dla potrzeb turystyki
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu