Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
tourist infrastructure
Learning outcome:
Zna podstawowe terminy związane z infrastrukturą turystyczną
Connections with FLO:
  • TR2A_W10
    Posiada różnorodną wiedzę o roli i sposobach wykorzystania bazy materialnej i środków transportu w systemie turystycznym