Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
tourist infrastructure
Learning outcome:
Zna i potrafi ocenić rolę infrastruktury turystycznej w obszarach turystycznych
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_W10
    Posiada różnorodną wiedzę o roli i sposobach wykorzystania bazy materialnej i środków transportu w systemie turystycznym