Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
tourist infrastructure
Learning outcome:
Umie dokonać analizy uwarunkowań rozwoju infrastruktury turystycznej
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U13
    Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów zarządzania różnymi typami podmiotów turystycznych