Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
tourist infrastructure
Learning outcome:
Potrafi ocenić rentowność przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania turystycznego
Connections with FLO:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_U05
  Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
 • TR2A_U06
  Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
 • TR2A_U07
  Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
 • TR2A_U09
  Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
 • TR2A_U16
  Potrafi wypowiadać się na specjalistyczne tematy zawodowe z zakresu turystyki i rekreacji wykorzystują terminologię stosowaną w zagadnieniach przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych
 • TR2A_K03
  potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu
 • TR2A_K05
  umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu