Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Tourist regions and attractions
Learning outcome:
Zna i rozumie główne kryteria regionalizacji w geografii turystycznej oraz podstawowe typy regionów
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W04
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
  • TR2A_W14
    Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych