Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Tourist regions and attractions
Learning outcome:
Umie rozpoznać i ocenić walory turystyczne regionów turystycznych świata
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
  • TR2A_K02
    potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji