Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Tourist regions and attractions
Learning outcome:
Potrafi zaprezentować odpowiedni region turystyczny w przygotowywanej ofercie zgodnie z grupą docelową
Connections with FLO:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_U02
  Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
 • TR2A_U09
  Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
 • TR2A_U10
  Posiada pogłębioną umiejętność doradztwa dla branż gospodarki zaangażowanych w rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego,
 • TR2A_K03
  potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu