Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Socjology of Leisure
Learning outcome:
Ma wiedzę o przemianach współczesnego świata (demokratyzacja i globalizacja oraz relacje między nimi)
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej
  • TR2A_W03
    Posiada pogłębioną wiedzę o wpływie globalizacji na rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego