Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Socjology of Leisure
Learning outcome:
Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W04
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
  • TR2A_W09
    Posiada różnorodną wiedzę o sposobach utrzymania i/lub poprawy stanu zdrowia człowieka poprzez turystykę i inne usługi czasu wolnego