Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Socjology of Leisure
Learning outcome:
Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_K03
    potrafi określać priorytety w podejmowaniu przedsięwzięć w turystyce i jej otoczeniu