Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Information technology in Environmental Protection
Learning outcome:
Zna powszechnie stosowane programy komputerowe w celu wspomagania biur turystycznych
Connections with FLO:
  • TR2A_W14
    Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych