Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Information technology in Environmental Protection
Learning outcome:
Zna korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem nowoczesnych technik informatycznych dla obsługi ruchu turystycznego
Connections with FLO:
  • TR2A_W14
    Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych