Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Information technology in Environmental Protection
Learning outcome:
Umie posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi wspomagającymi obsługę ruchu turystycznego
Connections with FLO:
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
  • TR2A_U15
    Potrafi posługiwać się specjalistycznymi systemami informatycznymi, wykorzystywanymi w pracy biurowej oraz zarządzaniu w turystyce