Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Information technology in Environmental Protection
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać różne techniki informatyczno-komunikacyjne w obsłudze ruchu turystycznego
Connections with FLO:
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
  • TR2A_U15
    Potrafi posługiwać się specjalistycznymi systemami informatycznymi, wykorzystywanymi w pracy biurowej oraz zarządzaniu w turystyce